Marko Kattilakoski - barnbild

Du vet väl om att ett medlemskap i Bäcks byförening bara kostar 100 kr/kalenderår.

Som medlem hjälper du oss i Bäck att bevara byns kulturhistoriska värden, du är med och stärker sammanhållningen i byn och du blir bjuden till de evenemang som sker i byn (studiecirklar, idrottsevenemang byfester etc.).

För att bli medlem för kalenderår 2015, betala in 100 kr till Swedbank konto, 8103-4 934 548 386-2.
I samband med transaktionen skriver du din gatuadress i meddelanderutan.

Är det första gången du betalar medlemsavgiften så skicka också ett e-postmeddelande till info@backsbyforening.se. I mejlet skriver du namn, adress, telefonnummer samt datum då transaktionen gjordes. Medlemskapet gäller för ett hushåll under 2015.