På vår Facebooksida kom det en fråga om vilka gränser som var satta för Bäcks by. Som jag hoppas att alla vet är föreningen öppen för alla som finner glädje och sammanhang i vår förening. Därav inte sagt att vi inte har vår egen geografiska definition av vad som ingår i Bäcks by. Vi har också inskrivet i stadgarna att: ”Alla som har betalat medlemskap samt bor i Bäcks by har rösträtt med begränsningen endast en röst per hushåll.” Här nedan ser ni en kartbild där vi ritat vår definition av Bäcks bys gränser.

Definition av Bäcks by

Alla som deltog vid det första tillfället av studiecirkeln om Bäcks byhistoria vet att byn historiskt sett är större bland annat med platser som Slättan, Klapperstensfältet och Bäcks fäbodar inräknade. Så vem vet, till nästa årsmöte kanske någon lägger en motion om att utvidga gränserna?