Nu kan du anmäla dig till Bäcks första spökvandring

Nu kan du anmäla dig till Bäcks första spökvandring

Bäcks byskatt har återigen förts bort, men denna gång av läskiga spöken.
Vi behöver hjälp av byborna att återta skatten. Lördag 31/10 kl 18.00 sägs vara en lämplig dag eftersom spökena då är synliga i Bäcks skogar under väldigt en kort tid.

Vandringen är är öppen för alla bybor som inte är mörkrädda och lättskrämda och kostar ingenting för våra medlemmar. Om du inte är medlem 2015, se längre ner hur du blir.

För enklare planering vill vi att du anmäler dig.
Mejla spokvandring@backsbyforening.se eller skicka ett SMS till 0730-556145.  Ange ditt namn och antal personer som kommer (barn+vuxna).
Samlingsplatsen kommer att skickas till dig efter att du anmält dig via mejl eller SMS.

Obligatoriskt med stövlar och reflexväst, samt gärna en ficklampa. Byföreningen kommer köpa in några ficklampor att låna ut också, men vill du vara säker på att få en egen så tar med dig själv!

Vill man själv klä ut sig är det frivilligt!

Bli medlem:

För att bli medlem i Bäcks byförening för kalenderår 2015, betala in 100 kr till Swedbank konto, 8103-4 934 548 386-2.
I samband med transaktionen skriver du din gatuadress i meddelanderutan.Är det första gången du betalar medlemsavgiften
så skicka också ett e-postmeddelande till info@backsbyforening.se. I mejlet skriver du namn, adress, telefonnummer samt datum då transaktionen gjordes. Medlemskapet gäller för ett hushåll under 2015.
Du kan också betala med Swish till Bäcks Byförening, numret är 12345 48 400, ange ditt namn, gatuadress och att det gäller medlemskap för 2015.

Vad händer i cirkeln ”bevara Bäcks historia” i höst?

Vad händer i cirkeln ”bevara Bäcks historia” i höst?

Cirkeln bevara Bäcks historia har två träffar kvar i nuvarande form.

Den 4 nov ska vi försöka minnas hur vi upplevde nyheten om Tjernobyl katastrofen och vad den fick för påverkan på oss.

Den 2 dec kommer Anna Persson vid Arons att visa en film från byvandringen vi gjorde i september.
Fantastiskt roligt att så många som 55 personer ville deltaga och underbart var det att se alla sitta och prata och uppleva gemenskap under kaffestunden hemma på Erskers. Vi ser verkligen framemot vårens byvandring med stor glädje.

Träffarna blir som vanlig på Furugården kl 18.00-20.30

Påminnelse!

Cirkeln tar fortfarande emot

 • RECEPT
 • FOTON SOM VISAR LIVET I BÄCK –  I VARDAG OCH I FEST BÅDE NUTID OCH FÖRR
 • HÄNDELSER du berättar, jag skriver Vänliga hälsningar
  Lena  /  aronslena
Fiber i Bäck?

Fiber i Bäck?

 Vi har nu två förslag på fiberlösning som vi måste ta ställning till senast 8 november.

 1. Telia Öppen fiber (du väljer själv tjänsteleverantör, ex Telia från 329kr/mån) Skanova drar fram fibern till respektive hushåll och avslutar med en mediaomvandlare i huset, de sköter all drift och underhåll av nätet. Vid en anslutning av 75% av hushållen blir kostnaden 19 900 kr. Kan bli billigare om vi är fler. Från det vi bestämmer oss kan de starta om 6 månader. Man kan delbetala på max 60 månader.
 2. Gavlenet (vi binder oss till Gavlenets utbud) Kan i dagsläget troligen inte börja gräva förrän 2020. Jämförkostnaden som Västbyggeby betalat är 15 000 kr, men då bara till din tomtgräns. Grävning på din tomt står du själv för, men de kan lämna offert till var och en.

Man kan alltså välja på ett av dessa alternativ eller säga nej helt och hållet till fiber i sin fastighet.

Vi behöver ha in din anmälan snarast och kommer därför dela ut en svarslapp i berörda bybors brevlådor under denna vecka. Vi vill att du väljer ett av de tre alternativen och lägger svarslappen i brevlådan på Bäckvägen 76 (Skoglund-Borgersen) senast 8 november

Vi återkommer sedan via hemsidan hur resultatet blev. Om man vill ha personlig info kan man lämna sin mailadress på lappen.

Om man vill veta lite mer har vi punktat upp lite information här i övrigt kan ni höra av er till någon av oss.  

Jonas Höglund 070-4869984 eller Birgitta Skoglund-Borgersen 073-0708782 

Varför skaffa fiber?

 • Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och robust mot störningar.
 • Framtidssäker investering då teknisk utveckling pekar på att fiber kommer fortsätta vara dominant inom tjänsteleverans till konsumenter.
 • Möjlighet till hastigheter från 10Mbit upp till 1000Mbit både till och från användaren..
 • Kan utan problem användas för både telefon, tv och Internet samtidigt utan påverkan på varandra.
 • Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. Kabeln ligger i rör, och nya drar man enkelt.
 • Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer (vid öppen fiber).
 • Gör fastigheten mer attraktiv vid försäljning.

Telefoni

 • Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare.
 • Billigare telefontjänster.
 • Du kan fortfarande använda din vanliga tonvalstelefon (13 knappar), däremot din gamla analoga fingerskivtelefon fungerar inte i ett digitalt nät.

Internet

 • Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från fastigheten.
 • Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.
 • Snabb nedladdning av digital media m.m.
 • Ger stabilt nätverk som skickar signalerna i ljusets hastighet och därmed ger kortare svarstider.

TV

 • Perfekt mottagning.
 • Klarar HDTV och 3D format.
 • Samma och i många fall större utbud av kanaler via tjänsteleverantör på fiber.
 • ”Video on demand”, videobutik på nätet. Hyr och streama film direkt till TVn utan fördröjning.

Varför inte alternativ teknik?
ADSL

 • Otillräcklig kapacitet i en snar framtid (i vissa fall redan nu)
 • Beroende av kopparnät.
 • Känsligt för väderpåverkan.
 • Styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer. Majoriteten av alla operatörer avvecklar sina tjänster via kopparnätet idag.

Mobilt bredband 3G och 4G

 • Otillräcklig kapacitet (3G) och förhållandevis dyrt.
 • Känsligt för väderpåverkan.
 • Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre hastighet.
 • Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
 • De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer heller inte att få tillgång till 4G.
 • Masterna kan ofta inte byggas ut till 4G om det inte finns fiber fram till masten.

Satellit/parabol

 • Komplement till tv-mottagningar.
 • Mottagningshastighet 2-4 Mbit/s.
 • Känslig för väderpåverkan.
 • Dyrt

Skillnad mellan fiber från GavleNet och en Öppen Fiber:

 Den fiber som GavleNet drar fram är en fiber där endast GavleNet själva kan leverera tjänsterna. Du blir därmed bunden till deras utbud och deras prissättning. Det är ockå en längre väntetid då om vi skulle välja detta så är det först 2020 som vi kan tänkas få leverans.

 Öppen fiber som i det här fallet levereras av Telia är en fiber som är fri att utnyttjas av samtliga operatörer som har avtal med Telia att få göra detta. Detta bidrar till att du själv kan välja den operatör som har det utbud som passar dig samt det pris du är beredd att betala. Är du inte nöjd kan du även byta operatör snabbt och enkelt då ingen ny kabel eller annan utrustning behöver installeras.

Saknar du svarslapp kan du kopiera texten nedan och lämna in:

Vi i hushållet på adress:__________________________________________

Väljer alternativ 1 (Telia Öppen Fiber):___________

Väljer alternativ 2 (Gavlenet):___________________

Väljer alternativ 3 (Nej till fiber):_________________

 

Underskrift:_______________________________________________________

Min mailadress:____________________________________________________

Läggs i brevlådan för Bäckvägen 76 senast 8 nov.

Välkomna till Bäcks Byförenings årsmöte torsdag den 15/10-15 klockan 19.00

Välkomna till Bäcks Byförenings årsmöte torsdag den 15/10-15 klockan 19.00

Plats: Bäckvägen 73B

Vi bjuder på lättare förtäring, anmäl närvaro genom att mejla info@backsbyforening.se om du vill
vara säker på att få smaka.

I samband med Årsmötet kommer ny ordförande, ny sekreterare och en ny suppleant att väljas.
Utöver den ordinarie dagordningen (se nedan) kommer vi att diskutera en övrig fråga under
årsmötet: det är huruvida föreningen ska försöka få tag i en ny yta att spola is på, när marken där
hockeyplanen ligger idag ska säljas som tomter?
Årsmötets dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och protokollförare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av två revisorer
16. Övrig fråga: Finns det möjlighet att flytta skridskoisen till en annan yta i Bäck och
vem tar på sig att leda det eventuella arbetet?
17. Årsmötets avslutande

Varmt välkomna till årsmötet önskar styrelsen!

Rapport från möte i Allmänninge om skolskjutsfrågan

Rapport från möte i Allmänninge om skolskjutsfrågan

school-bus-icon

I kväll har vi varit på möte om skolskjutsar i Allmänninge. Förutom bybor deltog två politiker från utbildningsnämnden samt Frank Stoor och Sinnika Pisilä från Gävle kommun.
Fokus låg såklart främst på Allmänninges frågor kring farlig byväg, men de har snarlika förutsättningar som Bäck och vi tog chansen att lyssna eftersom vi blev inbjudna.

Det framkom inte direkt några förändringar kring de besked vi hittills fått. Framtiden för barn som önskar skolskjuts i Bäck och inte har avståndet inne, kan som det ser ut nu, förvänta sig att få ansökan avslagen. Vi har varit tre familjer som ansett att Bäckvägen inte är lämplig för skolbarn F-9 klass och överklagat, inte bara för egen skull utan även generellt för att barn i byn som kommer att ansöka kommande år ska kunna ta sig säkert till skolan.

Till svar fick vi att man rent generellt avslår motiveringar som mörker och snö som skäl till att definiera vägen som farlig.
Besiktning av Bäckvägen är gjord och utbildning Gävle klassar den inte som farlig enligt de riktlinjer från SKL som man följer. Några protokoll kring besiktning skrivs inte i dag, så vi får inte veta när man gjort besiktningen och hur den gick till. Dessa besiktningar görs med jämna mellanrum och om någon ny ”risk” tillkommer kan vi även ansöka om ny riskanalys. T ex vid nya vägbyggen, omständigheter som påverkar färdvägen eller tom om det uppstår återkommande olyckor (!)

Frank var tydlig med att alla barn som har rätt till skolskjuts ska få skolskjuts, men de som nästan har rätt (t ex de barn vars avstånd skiljer sig bara några hundra meter från kompisen) kan inte särbehandlas.

Alla barn får ansöka individuellt, men behandlas generellt enligt SKL.

Vi tog även upp aspekten om att fler föräldrar som skjutsar sina barn till skolan tillför en sämre miljö och trafikfarligare skolgård. Vill vi ha det så?

Stort tack till Allmänninge för ett bra initiativ! Fortsättning följer…

Deltagare från Bäck:
Henrik Rossini och Tina Berglund

Grannsamverkaninfo från Polisen (juni-sep 2015)

Grannsamverkaninfo från Polisen (juni-sep 2015)

Förmedlar info från Polisens grannsamverkangrupp

Av alla drygt 100 Grannsamverkansområden i Gävle Kommun, har endast ett av inbrotten skett på ett Grannsamverkansområde, på Järpvägen i Bomhus.
Det är från ca halva juni t.o.m. första veckan i september. Det har då skett ca 21 fullbordade inbrott i lägenhet /villa/radhus och fritids- sommarhus. Att jag skriver ca, beror på själva brottskodningen och tillvägagångssätt. Ibland står det kodat som inbrott, men, när jag väl tittar i anmälan, kan det vara ett försök till inbrott, alltså ej fullbordat inbrott. Det är självklart också ett brott, som medför kostnader på förstörd egendom.

I dom sju lägenhetsinbrotten har det vid två tillfällen krossats fönster på balkong-fönster /altandörr, alt. uppsliten dörr, okänt på vilket sätt. Vid två tillfällen finns det misstankar om att man kommit in med nyckel ? Sedan har man krossat fönster och därefter okänt tillvägagångsätt. Tyvärr står det inte i anmälans fritext vilka våningsplan brotten skett på, vilket vore att önskvärt.

Vad gäller inbrott i sju villor har man vid ett tillfälle lösgjort låsringen på själva låset, och därefter med troligtvis skruvmejsel eller liknande tagit ur låset/cylin-dern helt, och därefter kunnat öppna dörren. Vid ett tillfälle har man krossat ett fönster till källaren, och tagit sig in där. Sedan är det krossade fönster, alternativ till sovrum eller på altandörrar på husens baksidor.

Inbrotten i sommar, fritidshusen har skett genom att man klippt hänglås, brutit upp dörr med kofot samt krossat fönster.

Man har tillgripit datorer, andra tekniska apparater, smycken, kontanter, en tv-apparat samt parfym.

I en utav fastigheterna, på Kaserngatan fanns det larm som var kopplat till G4S. Det framgår inte om det var ljudande larm i anmälan, eller om larmet endast var endast kopplat till G4S.
Kontentan av detta, är att det är att föredra att förstärka sina altandörrar på baksidan av sitt boende, med plåt i dörren samt med brytskydd. Allt för att försvåra för tjuvarna. Samt nyckellåsta altandörrar. Sätt gärna in fönsterlås på utsatta /insynsskyddade platser, såsom baksida av hus/radhus.
Har ni källare med fönster. Sätt gärna ett järngaller, krypskydd för fönstret, och fönsterlås. Om tjuven trots allt krossar fönstret och måste ta bort glaskärvor för att krypa in, finns ju risken att tjuven skär sig. Det är ju positivt då det finns möjlighet att säkra blodet /DNA. Och med fönsterlås tvingar man ju tjuven att ta sig in den krångliga vägen.

Tänk inför vintern nu att prioritera ert skalskydd, framför ny tv, eller annat som är funktionellt. Ingen vits med att köpa dyra apparater mm, om det finns en risk att någon med lätthet kan bryta sig in. Kontakta en auktoriserad låsfirma. Dom kommer gärna ut och förevisar lämpliga lås, brytskydd, larm mm. Men, var ute i god tid. Och se till att så många som möjligt i ert område kan vara med en på eventuell träff/förevisning.

Stöldmärk gärna era värdesaker. Förvara förteckningen på annan plats, gärna i bankfack eller liknande. En förteckning över värdesaker samt ev. fotodokumentation kan ju även, vara värdefull vid en eventuell brand.

MOTA OLLE I GRIND!

ÖVRIGT
Tveka inte att ringa 114 14 om ni ser något som verkar skumt. Personer som går in på grannerns tomt. En slarvigt parkerad bil som ni inte sett tidigare i ert område. Där magkänslan säger er att något inte står rätt till. Iaktta, registrera, dokumentera! Känns det mer akut… RING 112!!!

Ha en trevlig höst framöver.
Mvh Lars Lööf och Mari Vestling
Polisen Gävle