Föreningsgrupper

Under årsmötet skapades tre grupper:

Bäcks kulturhistoria
– Väg- och miljöfrågor
– Idrotts- och festarrangemang

Följ arbetet med grupperna på denna sida