Foto 2

Foto 2

Du har nyligen i din brevlåda fått information från föreningsgruppen Bäcks kulturhistoria.
Vi påminner nu om att skriva några rader om ”ditt hus” och dess historia (se bifogat formulär). Förhoppningsvis kommer du genom din medverkan att bidra med både intressant och värdefull information om Bäck och dess historia så vänligen skriv ut och fyll i det bifogade formuläret eller fyll i direkt här på sidan.

Lägg kuvertet i brevlåda 37 på Bäckvägen . HELST FÖRE JUL!

För ytterligare info om Bäcks historia och dess gårdar, se bifogad förteckning av skrifter/böcker. Stadsarkivet tel. 026-179956

Formulär för utskrift: Gårdens historia (pdf)

Bäcks byförening genom Ulf Michael Johansson tel.130157

[ninja_forms_display_form id=4]

Ps. Du är givetvis också mycket välkommen att själv närvara vid våra resterande cirkelträffar på Furugården
Följande datum.
Ons 5 nov kl.18-20
Ons 3 dec kl.108-20
Ds.