GrannsamverkanVi kör på med mötet som planerat. I dagsläget har vi fått ihop tre kontaktpersoner (längs Bäckvägens början, mitt och innan bron).
Vi får sätta upp skyltar i de ”zoner” där kontaktperson finns. Saknar någon som kan stå på områdena efter bron (Kallbäck?) samt längs Skräddarsvägen. Ev. längs Mackmyravägen också.
Om vi inte får någon kontaktperson nu går det att göra en kompletterande ansökan senare.

Här kommer en formell inbjudan från Polisen

PLATS: Ludvigsbergsskolan (se skyltning)
TID: Måndag den 1 Juni, kl.18.30-20.00

Vi som kommer är Polisen, Räddningstjänsten, BRÅ från Gävle Kommun
och ett låsföretag från Gävle.

Vi informerar tillsammans, om hur ni med relativt enkla medel kan förbygga att bli utsatta för bl.a inbrott i ert område. Det handlar om att förbättra sitt skal-skydd.

Ni får också väldigt bra information på att förhindra att ni bli utsatta för brand-eller rökskador.

Även information gällande försäkringar (allmänt).

Mari Vestling
Insp

Varmt välkomna!