Idrotts- och festevenemang

Gruppen jobbar för en god gemenskap i byn, skötsel av hockey- och fotbollsplan samt är behjälpliga vid byns festkvällar.

Medlemmar 2013/2014:

Peter Andersson
Mattias Jansson
Johan Lindström
Jonas Höglund
Bo Wahlgren
Henrik Rossini
Maria Stenlund

För att komma i kontakt med alla i gruppen, sänd ett mejl till
grupp.idrottochfest (at) backsbyforening.se

Senaste nytt från gruppen