Marken där ishockeyrinken ligger kommer inom kort att säljas som tomter. Bäcks byförening kommer därför inte att kunna spola någon is där i vinter.

Situationen som har uppstått är givetvis olycklig för Bäcks byförening men det är också en risk som vi har vetat om då marken är privat och att vi har fått låna ytan att spola is på.

Bäcks byförening är glada för tiden som har varit och ser nu framåt istället. En fråga för årsmötet den 15/10-15 kommer att vara huruvida vi kan hitta en ny yta att spola is på och om någon är villig att leda en arbetsgrupp för detta.