Som ni har märkt har ni fått två olika alternativ till att få fibernät installerat i era hushåll. Det ena är från Telia och det andra från Gavlenet. Telias avtalsförslag kom först i brevlådorna och därefter följde Gavlenet snart efter. Här nedan följer en sammanfattning om varför de båda företagens avtal inte kom synkroniserat.

Sammanfattning av Bäcks fiberprojekt från oktober 2014 till idag, 160103

På Bäcks byförenings årsmöte i oktober 2014 meddelar Jonas Höglund att han och Birgitta Borgersson-Skoglund har för avsikt att arbeta för att det ska bli ett fibernät i Bäcks by. Tanken är att samarbeta med Västbyggebys fiberprojekt. Samarbetet med Västbyggeby gick om intet. Birgitta hade mycket med sitt arbete så Jonas fick på egen hand arbeta vidare med Bäcks projekt. En marknadsundersökning genomfördes i byn för att ta reda på vilket intresse som fanns bland byborna. Det visade sig att omkring 70 procent av hushållen var intresserade av fiber. Jonas kontaktade Gavlenet för att presentera underlaget men Gavlenet hade ingen möjlighet att genomföra något arbete i Bäck just då.

Arbetet lades på is ett tag tills Calle Bergström engagerade sig i arbetet under försommaren 2015. Calle tillsammans med Jonas kontaktade på nytt Gavlenet. De bokade ett möte med Curt Ståhlenberg på Gavlenet där Calle representerade Bäcks byförening (Jonas hade förhinder). Vid mötet framkom att Gavlenet skulle kunna börja med fiberdragning genom Bäck under 2017.

Vid årsmötet i oktober 2015 meddelade Birgitta att hon återigen hade tid till att engagera sig i fiberprojektet. Hon hade inför årsmötet kontaktat Curt Ståhlenberg på Gavlenet och han hade då svarat att Gavlenet skulle kunna leverera fiber till Bäck 2020. Birgitta hade då undersökt andra aktörers möjligheter att dra fiber genom Bäck. Telia var en aktör som nappade.

Ny information delades ut i Bäcks brevlådor tillsammans med en undersökning om vilket alternativ hushållen i Bäck helst föredrog: att Telia installerade fiber under 2016 eller att Gavlenet gjorde detsamma 2020.

Undersökningen visade att 64 hushåll inom Bäcks byförenings gränser var intresserade av Telias alternativ. Tio hushåll föredrog i första hand Gavlenet.

Under tiden denna undersökning genomfördes tog Calle på nytt kontakt med Gavlenet för att undersöka varför Gavlenets tidsplan hade ändrats när Birgitta kontaktade Gavlenet. Calle fick till svar att Gavlenet skulle kunna påbörja arbetet 2017, eller med kanske till och med under 2016.

Vid denna tid hade Telia bekräftat att de ville gå vidare med sitt projekt genom att skicka ett kontrakt till Birgitta. Klas Rosander och Mattias Janson från styrelsen tillsammans med Jonas Höglund och Birgitta Skoglund bestämde att dela ut detta i Bäcks brevlådor eftersom att det då var det enda företaget som hade kunnat presentera ett kontraktsförslag. Vi resonerade att Gavlenet hade fått många chanser att presentera ett eget kontraktsförslag men vi upplevde dem som ointresserade av Bäck, alternativt att de hade en känsla av monopol så att de inte behövde skynda på utan de skulle komma till Bäck i sinom tid.

När Telias kontrakt var utdelat meddelade Gavlenet att även de skulle komma ut med ett kontrakt. När kontraktet kom i brevlådan visade det sig att Gavlenet hade prioriterat om, så att deras fiberprojekt i Bäck skulle starta 2016.

De nya förutsättningarna med Gavlenet som kan påbörja sitt arbete tidigare än vad som förut har sagts har gjort att flera bybor har inkommit med funderingar till föreningen.

Bäcks byförening vill inte uppmana hushållen att välja på ett eller annat sätt. Det är upp till varje hushåll att ta reda på fördelar och nackdelar med de båda alternativen. Till er hjälp har ni den information som ni har fått från/om de två företagen. Ni kan också kontakta Gavlenet och Telia själva.

 

Frågor som har inkommit till föreningen

Det har kommit ett flertal frågor till föreningen sedan de olika avtalen kom i våra brevlådor. De frågor som rör något av de säljande företagen gör man bäst i att ställa till respektive företag. På Gavlenet heter kontaktpersonen Curt Ståhlenberg, han har telefonnummer 026-178672 och mejladressen är curt.stahlenberg@gavle.se. Gavlenet håller ett informationsmöte onsdag den 27/1-16 kl. 18.30 på Förrådsgatan 6 i Gävle. Där kan ni också ställa era frågor.

Telias kontaktperson heter Fredrik Wetter och nås via växeln på 020-402400 eller på mejl: fredrik.wetter@teliasonera.com

 

Svar på frågor som kommit in till föreningen

Här nedan följer svaren på några frågor som har att göra med Bäcks byförening. Övriga frågor som har kommit in till föreningen redovisas här men ni som undrar uppmanas att själva kontakta respektive företag för att få svar.

 

 • Kommer Telia att höra av sig till Klas Rosander eller styrelsen som i sin tur meddelar föreningens medlemmar om projektet blir av?

Nej, styrelsen och fibergruppen har inget med det att göra. Avtalet upprättas mellan säljare och köpare och i avtalet står att ”du kommer att bli få besked om förutsättningen är uppfylld senast 2016-02-29. Om förutsättningen inte uppfylls upphör avtalet att gälla. ”

 

 • Gavlenet har i sin plan för fiberutbyggnad missat en del av hushållen som ingår i Bäcks byförenings geografiska upptagningsområde, hur ställer sig föreningen till detta?

Föreningens hållning är att samtliga hushåll ska få chansen att få fiber samtidigt. Föreningen kommer att påtala den geografiska missen för Gavlenet. Vi återkopplar på hemsidan när vi har fått svar av Gavlenet.

 

 • För att vara säker på att få fiber, kan jag väl anmäla mig till både Telia och Gavlenet? Det är väl bara ett företag som kan gräva ändå?

I teorin skulle det kunna bli två nät i byn om tillräckligt många hushåll ingår avtal med båda företagen. Varje enskilt hushåll är ansvarigt för de avtal som det hushållet ingår och måste också vara beredda att fullfölja de tecknade avtalen. Bäcks byförening avsäger sig allt ansvar för de avtal som de enskilda hushållen ingår.

 

 • Har Bäcks byförening någon koll på hur många som redan har skickat in avtalet till Telia respektive Gavlenet?

Nej, varje hushåll gör sina egna val. Svaren skickas till Telia respektive Gavlenet. De båda företagen gör inga återkopplingar till föreningen angående prognoser. I samband med att ni ingår ett avtal med något av företagen så gäller det som står i avtalet.

 

 • Telias avtal känns favoriserat eftersom att det avtalet kom ut före Gavlenets. Varför kunde byföreningen inte synkronisera de båda avtalen?

Fram till den 22/12-15 visste vi inte att Gavlenet kunde presentera ett konkret kontraktsförslag. Gavlenet har tidigare sagt att de kommer till Bäck någon gång mellan 2017 och 2020 (se sammanfattningen på fiberprojektet här ovan). Från föreningens sida har vi arbetat för att få fiber till byn, när bollen började rulla så ville flera vara med och spela.

 

 • Kan man ångra sig ifall man redan har skickat in avtalet? Hur gör jag om jag ångrar mig och vill byta från det ena till det andra även fast jag redan har skickat in ett av avtalen?

I lagen om distansavtal har du 14 dagars ångerrätt räknat från den dag då du fått bekräftelse på din beställning. Du kan läsa mer på konsumentverket.se eller kontakta Telia och Gavlenet för att få svar på den frågan.

 

 • I Telias avtal står det att 95 procent av hushållen måste teckna sig för att projektet ska bli av. Hur ska det tolkas?

Kontakta Telia för att få svar på denna fråga.

 

 • Gavlenet har inget slutdatum i sitt kontrakt. Hur vet man när det blir klart?

Kontakta Gavlenet för att få svar på den frågan

 

 • Telia har ett senaste leveransdatum som är 30/6-17, kommer det att ta så lång tid med hela projektet?

Kontakta Telia för att få svar på den frågan.

 

 • Kan man göra fiberinvesteringen utan att upprätta ett abonnemang? Ungefär som att köpa en bil utan att tanka och köra den?

Kontakta Telia och Gavlenet för att få svar på den frågan.

 

 • Vad kommer det kosta om man vill ansluta sig i efterhand?

Kontakta Telia och Gavlenet för att få svar på den frågan.

 

 

 

Lycka till med ert val önskar Fibergruppen och Styrelsen i Bäcks byförening