Illustrerad gubbe med ethernet datakabel

Svarstiden för ett framtida fibernät i Bäck, har sedan en tid gått ut. De svar som har inkommit har sammanställts och de hushåll som inte har svarat har blivit kontaktade via telefon. Intresset för fibernät har varit stort. Här nedan presenteras utfallet:

 

64 hushåll röstade för Telia

10 hushåll röstade för Gavlenet

22 hushåll svarade att de inte var intresserade

3 hushåll har inte gått att nå

 

Från tiden då intresseanmälan delades ut fram till dags datum har det framkommit uppgifter om att Gavlenet skulle kunna tidigarelägga en fiberdragning i Bäck. Dessa uppgifter kommer att undersökas närmare för att förhoppningsvis inom kort kunna få fram ett startdatum och en offert från Gavlenets sida. I kontakten med Gavlenet kommer resultatet av Bäcks fiberundersökning att presenteras.

De tio hushållen som röstade för Gavlenet har tillfrågats om de är intresserade av Telia i fall det inte skulle bli något med Gavlenet. Tre av de tio hushållen har fram tills den 16/11 svarat att de är intresserade av Telia om det inte blir något med Gavlenet. Svarsunderlaget från undersökningen om fiber i Bäck kommer att presenteras för Telia. Telia krävde från början att 75 procent av hushållen i byn skulle ansluta sig för att det skulle bli aktuellt att börja gräva. Det återstår att se om Telia är villiga att gå vidare med projektet trots att den procentsatsen inte är uppnådd. Den frågan kommer vi förhoppningsvis att få svar på inom en snar framtid.

Svaret från Telia samt svaret om Gavlenets möjligheter att tidigarelägga fiberdragning i Bäck kommer att presenteras genom Bäcks byförenings hemsida samt föreningens Facebooksida.