20140407-225245.jpg

Föreningens arbetsgrupp för Väg- och miljöfrågor har som tidigare rapporterats haft ett möte med en representant från Gävle kommun. Mötet föll väl ut och föreningen hyser gott hopp om att kommunen ska besluta om att införa hastighetsdämpande åtgärder genom byn. För den vetgirige finns minnesanteckningar från mötet att läsa här nedan.

Starkt jobbat av Väg- och miljögruppen!

Minnesanteckningar Väg och miljögruppen 2014-04-11