GrannsamverkanInformation om Grannsamverkan samlas på sidan http://www.backsbyforening.se/grannsamverkan

Enligt beslut på årsmötet skulle jag ta kontakt med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och gå vidare med att få mer information om hur Bäck kan ansluta sig till grannsamverkan. Nu har jag fått tag på en kontakt som ska påbörja ärendet.

Det kommer att bli information/utbildning för frivilliga innan vi får skyltar att sätta upp. Återkommer om det.

Vi behöver förutom mig ytterligare ca 3-4 frivilliga kontaktpersoner som har lite mer ansvar än andra i byn, gärna väl utspridda längs byvägen. Om du känner dig manad att vara en huvudkontaktperson, hör av dig till undertecknad. Enligt uppgift är det inte alls betungande bara ett namn Polisen kan nå ifall det händer något.

Henrik Rossini
webmaster@backsbyforening.se
0730-556145