Förmedlar info från Polisens grannsamverkangrupp

Av alla drygt 100 Grannsamverkansområden i Gävle Kommun, har endast ett av inbrotten skett på ett Grannsamverkansområde, på Järpvägen i Bomhus.
Det är från ca halva juni t.o.m. första veckan i september. Det har då skett ca 21 fullbordade inbrott i lägenhet /villa/radhus och fritids- sommarhus. Att jag skriver ca, beror på själva brottskodningen och tillvägagångssätt. Ibland står det kodat som inbrott, men, när jag väl tittar i anmälan, kan det vara ett försök till inbrott, alltså ej fullbordat inbrott. Det är självklart också ett brott, som medför kostnader på förstörd egendom.

I dom sju lägenhetsinbrotten har det vid två tillfällen krossats fönster på balkong-fönster /altandörr, alt. uppsliten dörr, okänt på vilket sätt. Vid två tillfällen finns det misstankar om att man kommit in med nyckel ? Sedan har man krossat fönster och därefter okänt tillvägagångsätt. Tyvärr står det inte i anmälans fritext vilka våningsplan brotten skett på, vilket vore att önskvärt.

Vad gäller inbrott i sju villor har man vid ett tillfälle lösgjort låsringen på själva låset, och därefter med troligtvis skruvmejsel eller liknande tagit ur låset/cylin-dern helt, och därefter kunnat öppna dörren. Vid ett tillfälle har man krossat ett fönster till källaren, och tagit sig in där. Sedan är det krossade fönster, alternativ till sovrum eller på altandörrar på husens baksidor.

Inbrotten i sommar, fritidshusen har skett genom att man klippt hänglås, brutit upp dörr med kofot samt krossat fönster.

Man har tillgripit datorer, andra tekniska apparater, smycken, kontanter, en tv-apparat samt parfym.

I en utav fastigheterna, på Kaserngatan fanns det larm som var kopplat till G4S. Det framgår inte om det var ljudande larm i anmälan, eller om larmet endast var endast kopplat till G4S.
Kontentan av detta, är att det är att föredra att förstärka sina altandörrar på baksidan av sitt boende, med plåt i dörren samt med brytskydd. Allt för att försvåra för tjuvarna. Samt nyckellåsta altandörrar. Sätt gärna in fönsterlås på utsatta /insynsskyddade platser, såsom baksida av hus/radhus.
Har ni källare med fönster. Sätt gärna ett järngaller, krypskydd för fönstret, och fönsterlås. Om tjuven trots allt krossar fönstret och måste ta bort glaskärvor för att krypa in, finns ju risken att tjuven skär sig. Det är ju positivt då det finns möjlighet att säkra blodet /DNA. Och med fönsterlås tvingar man ju tjuven att ta sig in den krångliga vägen.

Tänk inför vintern nu att prioritera ert skalskydd, framför ny tv, eller annat som är funktionellt. Ingen vits med att köpa dyra apparater mm, om det finns en risk att någon med lätthet kan bryta sig in. Kontakta en auktoriserad låsfirma. Dom kommer gärna ut och förevisar lämpliga lås, brytskydd, larm mm. Men, var ute i god tid. Och se till att så många som möjligt i ert område kan vara med en på eventuell träff/förevisning.

Stöldmärk gärna era värdesaker. Förvara förteckningen på annan plats, gärna i bankfack eller liknande. En förteckning över värdesaker samt ev. fotodokumentation kan ju även, vara värdefull vid en eventuell brand.

MOTA OLLE I GRIND!

ÖVRIGT
Tveka inte att ringa 114 14 om ni ser något som verkar skumt. Personer som går in på grannerns tomt. En slarvigt parkerad bil som ni inte sett tidigare i ert område. Där magkänslan säger er att något inte står rätt till. Iaktta, registrera, dokumentera! Känns det mer akut… RING 112!!!

Ha en trevlig höst framöver.
Mvh Lars Lööf och Mari Vestling
Polisen Gävle