Ett par personer har på sistone hört av sig och undrar hur det går med fibernät till Bäck. Här följer en lägesrapport:

  • Birgitta Skoglund och Jonas Höglund är de som drivit frågan framåt, men pga tidsbrist och långa svarstider från leverantörer tar allt sin tid.
  • Man har haft ute intresseförfrågningar till fastigheter inom Bäck som nu finns samlat i ett dokument.
  • Kontakt har tagits med Telia, Gavlenet, Skanova m fl. Vi väntar på offerter.
  • Processen har tagit tid bl a pga vi inte fått svar av alla fastigheter om hur man ställer sig till frågan. Vissa bolag kräver en hög andel positiva besked av alla fastigheter och vissa kan inte leverera till så många fastigheter som vi har (över hundra).

För att fiber ska bli verklighet i Bäck behövs flera frivilliga i kontakter med leverantörer. Vill du hjälpa till att driva frågan framåt, eller känner att du kan bidra på något annat sätt, kontakta Birgitta eller styrelsen. Kom gärna på årsmötet också och berätta vad du kan bidra med!

Kontakt
Styrelsen: styrelsen@backsbyforening.se
Birgitta Skoglund Borgersen, 0730-70 87 82

Vi samlar info på sidan http://backsbyforening.se/fiber