Idag har vi fått svar från Telia: De kan börja gräva om 15-20 hushåll till ansluter sig. Annars kommer de att backa ur. Det skulle vara synd eftersom en övervägande majoritet av de som vill ha fiber i byn vill ha Telia. En öppen och konkurrensutsatt fiber där vi själva kan välja tjänsteleverantör. Gå gärna in på www.oppenfiber.se om du inte gjort det ännu.
Telia lämnar därför utrymme för de som ännu inte skickat in sin beställning till Telia att göra det fram till söndagen den 24 januari. Om vi inte då fått in tillräckligt så finns tid att välja Gavlenet som ska ha in sin blankett den 29 februari.
genom Birgitta Skoglund-Borgersen i Fibergruppen