Igår sammanställdes de frågor som gäller Telia och de skickades till Fredrik Wetter. Här nedan kan ni läsa vad han svarade:

Hej Klas,

 

Tack för ditt mail. Ja, det är sannerligen ett intressant läge ni har hamnat i med möjlighet att välja fiberleverantör. På nationellnivå är det faktiskt få förunnat att kunna ställa två leverantörer mot varandra för att se vad som passar bäst. Jag besvarar dina frågor nedan, mitt svar i rött.

 

 

  • I Telias avtal står det att 95 procent av hushållen måste teckna sig för att projektet ska bli av. Tidigare har vi muntligen blivit lovade att 75 procent räcker. Hur ska detta tolkas?

Det stämmer att det har figurerat lite olika krav på teckningskrav och det finns kalkyler för båda alternativen. För närvarande är det 95% som gäller även om jag inom kort räknar med att ha fått igenom ett alternativ som gör det möjligt att bygga vid 75%.

  • Telia har ett senaste leveransdatum som är 30/6-17, kommer det att ta så lång tid med hela projektet om det påbörjas sommaren 2016?

Nej, det tar inte så lång tid att bygga området. En realistisk leveranstid är cirka sju månader efter avslutat projekt. Anledningen till att man skriver så är för att ta med alla eventualiteter som kan uppstå. Allt ifrån lång vinter med tjäle som sitter länge till kommuner som är långsammare än genomsnitt för att behandla grävtillstånd med mera. Så egentligen är det lite hängslen och livrems snarare än en realistisk bild av vad man kan förvänta sig kring leveranstiden. Det enda man egentligen kan ta med sig ur det är att den sista juni 2017 ska samtliga kunder vara installerade och klara oavsett vad som händer runt omkring.

  • Kan man göra fiberinvesteringen utan att upprätta ett abonnemang? Ungefär som att köpa en bil utan att tanka och köra den? Slippa månadskostnaden alltså?

Ja det kan man. Väljer man att dra in fiber betalar man cirka en månad efter leverans sin installation. Efter det är man fri att göra vad man vill. Tecknar man inga tjänster via fibern har den ingen kostnad. Det finns ingen löpande kostnad på vår fiber (nätavgift eller liknande) som ligger och tickar pengar oavsett om man använder fibern eller inte. Detta innebär att väljer du exempelvis att dra in fibern och sedan vänta två år på att använda den har du endast kostanden för installationen. Inget annat.

  • Vad kommer det kosta om man vill ansluta sig i efterhand?

Att ansluta sig i efterhand kommer kosta 34900kr som det ser ut idag.

  • Hur kommer projektet att gå till? Er konkurrent Gavlenet har lämnat ut ett genomarbetat prospekt där hela processen från avtal till färdig installation förklaras. De erbjuder även ett informationsmöte och en kontaktperson med ett direktnummer som man kan ringa om man har några frågor. Telia har genom byföreningens hjälp delat ut endast ett avtal i brevlådorna. Gavlenets trovärdighet känns i den jämförelsen mycket större och tryggare. Är det så eller har vi missuppfattat läget?

Projektet kommer gå till på så sätt att efter det att kampanjen avslutats och förutsatt att vi nått målet kommer först mycket ske på vår sida i form av att nätet ska ritas upp, material ska inhandlas, entreprenör ska upphandlas och erforderliga tillstånd ska sökas. Detta är en ganska långsam process där inget direkt syns eller händer ute i villaområdet. Men någonstans framåt våren börjar det synas entreprenörer ute i området. Den första kontakt som du som kund har med entreprenörerna är vid den så kallade förprojekteringen. Detta görs för att undersöka möjligheterna på tomten. För den fördel vi har jämfört med våra konkurrenter är att du redan idag antagligen har ett rör som vi kan använda för att dra fibern i. Det är röret som din telefonledning ligger i. Det är det första man undersöker om den går att använda. På så sätt kan vi undvika att gräva på din tomt. Skulle det däremot inte gå att använda ingår det givetvis i priset att vi gräver och lägger ett nytt rör. Vidare undersöker man även var fibern ska tas in i fastigheten samt var utrustningen (mediaomvandlaren) ska placeras. Allt detta noteras i ett protokoll samt fotograferas. Innan projekteringen är klar ska både du som kund och entreprenören signera protokollet och på så sätt visa att vi är överens om hur installationen ska gå till. När sedan nästa entreprenör kommer tillbaka några veckor sedan så har de protokollet som underlag för hur installationen ska gå till. Samtliga möten med entreprenörerna bokas i god tid innan på en tid som passar för dig som kund.

Vad det gäller vad och hur information har kommunicerats så har jag agerat utefter de önskemål jag fått till mig genom mina kontakt med Birgitta. Mer information finns och det har jag även försett Birgitta med så denna kommer landa i brevlådan i veckan. Då frågan ska ha stötts och blötts ganska länge bedömdes det tidigare att ingen ytterligare information skulle behövas. Det var kanske inte helt genomtänkt dock har det visat sig. Även om en stor mängd beställningar har kommit in hittills så finns det alltid behov av information.

Vad det gäller informationsmöte har jag dessvärre inte den möjligheten. Jag är den enda personen på Telia som jobbar med just detta och sitter i Göteborg. Men i övrigt har vi en kundtjänst med femton medarbetare som är bemannad kontorstid som kan svara på det allra mesta. Jag vet detta då jag själv jobbat där en gång i tiden. Utöver det finns även jag tillgänglig för frågor större delen av tiden.

Vad det gäller tryggheten så skulle jag säga att Telia absolut är ett tryggt alternativ. Som Sveriges största telekomoperatör och fiberleverntör har vi mycket goda kunskaper i ämnet och en lång erfarenhet (så lång man kan ha i denna förhållandevis nya delen av branschen) så på den punkten tycker jag inte du ska känna några tveksamheter.

Däremot tar jag med mig er önskan om mer information framåt.

 

Har du fler frågor är det bara att återkomma. Jag kommer finnas tillgänglig till och från idag och imorgon, sedan har jag semester. Men Birgitta har namn och epostadress till min ersättare under den tiden.

 

Mvh

 

Fredrik Wetter

Säljprojektledare Öppen Fiber till Villa

fredrik.wetter@teliasonera.com

0727061313

Johan Willins Gata 6

40535 Göteborg

Plan B4N

www.teliaoperator.se

www.oppenfiber.se

 

Telia Operator Business gör framtidens nät öppet för alla. Vi driver marknaden,

breddar valfriheten och möjliggör nyskapande höghastighetslösningar i Sveriges största fibernät.

 

 

 

 

 

From: Bäcks Byförening [mailto:backs.byforening@gmail.com] Sent: den 3 januari 2016 17:53 To: Wetter, Fredrik; styrelsen@backsbyforening.se Subject: Öppen fiber i Bäck, Valbo