Kort varsel, men Hagaström har också blivit erbjudna Öppen Fiber från Telia och ett informationsmöte kommer ske för dem på Scandic väst 12/1.

Jag har kollat med Telia och Bäcks by är också välkomna.

Erbjudandet från Telia är dessutom förlängt till 17/1 enligt Fredrik på Telia, info ska komma i våra brevlådor.