Den 22/12 postade Gavlenet en beställningsblankett angående anslutning till Gavlenets fibernät. Blanketten kommer förmodligen att landa i våra brevlådor imorgon, tisdag, eller dagen därpå. I erbjudandet står det att vi ska svara senast den 29/2-16. Det är samma datum som Telia senast ska återkoppla huruvida det blir något projekt från deras sida.

Gavlenets konkreta erbjudande ställer Bäcks fiberfråga i nytt ljus då det finns förespråkare för både Telia och Gavlenet bland byns invånare. Även om det är delade läger så kommer vi inte komma i ett läge där båda företagen gräver in fiber i byn. I slutändan kommer det bli ett av de båda alternativen.

Även om det kanske skulle underlätta i processen så vill vi i styrelsen inte lämna några råd eller uppmaningar om vilket alternativ som är bäst. Det handlar om en stor privatekonomisk investering som varje hushåll behöver ta beslut om själva utan styrelsens inblandning. Vi kan inte heller se att det ena alternativet är klart bättre än det andra, varför vi tror att vår inblandning i föreningsmedlemmarnas beslut bara skulle innebära ett visst misstroende gentemot styrelsens arbete.

Här nedan följer några tänkbara scenarion som vi i styrelsen ser inför framtiden.

Scenario 1

Telia får in tillräckligt med svar och påbörjar sitt arbete med fiber i Bäck. De som valt att från början ställa sig utanför i hopp om att få Gavlenet eller för att de tidigare inte trott sig behöva fibernät kommer att få en ny förfrågan. Frågan är om priset blir högre vid en senare anslutning? Enligt uppgifter från två personer från andra orter (Stockholm och Uppsala) som ansluter sig i efterhand till ett befintligt fibernät så har båda personerna fått betala omkring 20000:-. Vi vet dock inte om detta kommer att gälla Telia.

 

Scenario 2

Telia får inte in tillräckligt med svar men påbörjar ändå sitt arbete med fiber i Bäck. I detta scenario räknar Telia med att de är före Gavlenet i tiden och att de som helst fått fibern levererat av Gavlenet ändå kommer att vilja ansluta sig till Telia eftersom inget annat alternativ finns när ett företag väl har börjat gräva.

 

Scenario 3

Telia får inte in tillräckligt med svar och väljer att inte fullfölja sitt projekt med fiber i Bäck. Scenario 4-6 följer då.

 

Scenario 4

Gavlenet får in tillräckligt med svar och påbörjar sitt fiberarbete i Bäck under 2016. De som valt att från början ställa sig utanför i hopp om att få Telia eller för att de tidigare inte trott sig behöva fibernät kommer att få en ny förfrågan. Frågan är om priset blir högre vid en senare anslutning? Enligt uppgifter från två personer från andra orter (Stockholm och Uppsala) som ansluter sig i efterhand till ett befintligt fibernät så har båda personerna fått betala 20000:-. Vi vet dock inte om detta kommer att gälla Gavlenet.

 

 

Scenario 5

Gavlenet får inte in tillräckligt med svar vid första svarstillfället men skickar ut ett nytt erbjudande när de har förstått att Telia är ute ur bilden.

 

Scenario 6

Varken Telia eller Gavlenet får in tillräckligt med anmälningar för att vilja gå vidare med ett fiberprojekt i Bäck. Båda projekten läggs ned och vi får börja om från början med fiberprojektet.

 

Summa summarum

Vi står inför en spännande tid i väntan på vilket fibernät vi kommer att få. För att det kommer att bli ett av de två näten är vi i styrelsen övertygade om. Vi tror att scenario 1-5 är troliga men att scenario 6 är väldigt långt borta nu när både Telia och Gavlenet har fått upp vittring på Bäck. I nuläget har Telia initiativet men Gavlenet har satt ordentlig press på Telia med sitt erbjudande.

Lycka till med era val!

 

Klas Rosander, Ordförande