INBROTT
En familj boendes på Durovägen i Hagaström (ej inom grannsamverkansområdet) har under helgen drabbats av inbrott. Man har brutit upp ett fönster på baksidan av huset. Gått igenom fastigheten och bl.a. tillgripit en stor mängd kontanter. Man har troligtvis lämnat fastigheten via balkongen, då dörren var öppen när målsäganden kom hem efter helgen.
Inbrottet har inträffat från någon gång från fredag eftermiddag till söndagkväll då de kom hem.

INFÖR SOMMAREN
Glöm inte bort att hjälpa till med att se om varandras hus/boende då någon av er reser bort. Håll uppsikt, och ring 11414 om ni ser något skumt, och önskar att en polispatrull kommer till ert område. Ring 112 om det är pågående brott.
Om ni önskar att en patrull kommer till er adress p.g.a. att en person verkar skum, som absolut inte verkar ha någon anknytning till ert område. Eller sitter i en bil, och verkar spana eller liknande. När magkänslan säger er att ”något skumt är i görningen”.
RING DÅ 11414
– Lyssna på det som sägs. Efter en stund är det en röst som undrar vad ditt ärende gäller?
– Säg –”telefonist”.
– Ni kommer då till växeln. Tala om att ni ringer ifrån Gävle och från vilken adress. Berätta tydligt vad du vill ha hjälp med. Vad du iakttagit för något och om din magkänsla.
– Försök att dokumentera ner hårfärg, längd, färg på kläder, el-ler annat på de personer du ser. Och gärna registreringnummer, eller andra kännetecken om du ser ett fordon. Då finns det något att gå på. Fotografera om du kan.
– Växeltelefonisten kan då koppla fram samtalet till RLC (Regionsledningscentralen Mitt) Men, då krävs det att det du ringer om sker i detta nu.
– Viktigt att du som ringer tydligt berättar vad som hänt. Och ring själv om det du ser. Inte till huvudkontaktombudet.
– Däremot kan du i väntan på att komma fram till RLC, maila det du ser till dina grannar, alternativt via en sms-lista. Då blir ni fler som ser och hör. Och ni kan stötta varandra i sann grannsamverkansanda.
– Är ni dessutom fler som ringer om samma ärende, kan det ju prioriteras högre. Och i mån av tid, och möjlighet så skickas självklart en eller fler polisbilar ut. Det beror ju alldeles på tidpunkten, och hur det ser ut med andra händelser.
– Om det inte kommer någon polispatrull p.g.a. andra händelser. Då är det ju i alla fall dokumenterat i en händelserapport.
– Och är ni några stycken som är hemma i ert område kan ni ju visa upp er för vederbörande, och ev. tilltala perso-nen/personerna. Visa att de är sedda. Det kan vara avskräck-ande nog.
Sådan information kan/är vara av vikt att ni förmedlar till polisen, oavsett om det har hänt något eller ej. Det kan ju vara så att ett for-don där ni noterar registreringsnumret, kan ha varit aktuellt i en annan händelse.
Så i första hand. 1. Ring polisen! 2. Informera varandra. 3. Och i efterhand skicka informationen om det som hänt till grannsamver-kansmailen. Framförallt om ni har dokumenterat ett eller flera registreringsnummer.
Då ser vi till att er information hamnar på rätt plats.

Mvh/
Mari Vestling, Polisen