BAKLUCKELOPPIS i Bäck 3 september kl. 11.00-14.00 

Plats: Fotbollsplanen/lekplatsen på Skräddarsvägen

Boka plats senast 27/8 via e-post till

info@backsbyforening.se

Medlem står gratis, ICKE medlem betalar 50 kronor/plats.

Vid dåligt vädret eller få anmälningar kan aktiviteten komma att ställas in.