school-bus-icon

I kväll har vi varit på möte om skolskjutsar i Allmänninge. Förutom bybor deltog två politiker från utbildningsnämnden samt Frank Stoor och Sinnika Pisilä från Gävle kommun.
Fokus låg såklart främst på Allmänninges frågor kring farlig byväg, men de har snarlika förutsättningar som Bäck och vi tog chansen att lyssna eftersom vi blev inbjudna.

Det framkom inte direkt några förändringar kring de besked vi hittills fått. Framtiden för barn som önskar skolskjuts i Bäck och inte har avståndet inne, kan som det ser ut nu, förvänta sig att få ansökan avslagen. Vi har varit tre familjer som ansett att Bäckvägen inte är lämplig för skolbarn F-9 klass och överklagat, inte bara för egen skull utan även generellt för att barn i byn som kommer att ansöka kommande år ska kunna ta sig säkert till skolan.

Till svar fick vi att man rent generellt avslår motiveringar som mörker och snö som skäl till att definiera vägen som farlig.
Besiktning av Bäckvägen är gjord och utbildning Gävle klassar den inte som farlig enligt de riktlinjer från SKL som man följer. Några protokoll kring besiktning skrivs inte i dag, så vi får inte veta när man gjort besiktningen och hur den gick till. Dessa besiktningar görs med jämna mellanrum och om någon ny ”risk” tillkommer kan vi även ansöka om ny riskanalys. T ex vid nya vägbyggen, omständigheter som påverkar färdvägen eller tom om det uppstår återkommande olyckor (!)

Frank var tydlig med att alla barn som har rätt till skolskjuts ska få skolskjuts, men de som nästan har rätt (t ex de barn vars avstånd skiljer sig bara några hundra meter från kompisen) kan inte särbehandlas.

Alla barn får ansöka individuellt, men behandlas generellt enligt SKL.

Vi tog även upp aspekten om att fler föräldrar som skjutsar sina barn till skolan tillför en sämre miljö och trafikfarligare skolgård. Vill vi ha det så?

Stort tack till Allmänninge för ett bra initiativ! Fortsättning följer…

Deltagare från Bäck:
Henrik Rossini och Tina Berglund