Ja ibland måste man skapa intressanta rubriker för att alla ska läsa, men det här stämmer faktiskt!

Årsmötet för Bäcks byförening närmar sig hastigt och vi påminner om att anmäla sig senast några dagar innan mötet. Alla boende i Bäck upptagningsområde är välkomna.

Vi har i år ett behov av att fylla på i styrelsen och söker nya och gamla bybor som vill bidra till trivsel och aktiviteter i byn. Är du intresserad av att delta i styrelsen kontakta oss senast 9/3.

Årsmötet är 16 mars kl 19:00 hemma hos Peter Andersson på Bäckvägen 73 B. Efter mötet bjuder byföreningen på smörgåstårta.
Anmälan till info@backsbyforening.se eller på 070-3991122.

Bäcks byförenings styrelse