Teknisk administration

Domänen backsbyforening.se ägs och administreras av Bäcks byförening samt webmaster Henrik Rossini, Bäckvägen 88

Frågor till webmaster:
E-post: webmaster@backsbyforening.se
Telefon: 0730-556145

Frågor till styrelsen:
E-post: info@backsbyforening.se