Bäck, byn där dörrarna aldrig stängdes

Boken släpptes den 24 mars och första utgåvan sålde slut snabbt! En ny upplaga finns nu ifall du är intresserad. Hör av dig till Lena Larsson på 070-8432129 om du vill köpa ett exemplar.

Projektgruppen med Lena Larsson skickar med ett varmt tack från alla i kulturredaktionen för boken till alla som gett dem möjlighet att genomföra detta projekt.

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till förläggaren Mats Hansson på Kulorfri Förlag för ett engagerat och tålmodigt arbete.

Har du frågor om boken, kontakta Lena Larsson på 070-8432129.

 

Föredrag om Bäcks bok

Föredrag om Bäcks bok

Välkomna på föredrag med Lena Larsson. Om yrkesmännen i byn som skomakare, fabriksarbetare och konstnär. Olika ägandeförhållanden av hus och gårdar. Konsums betydelse. Livet i byn med alla profiler. Stengärdsgårdar och andra historiska lämningar. Lena...

Boken om Bäck är nu slutsåld

Boken om Bäck är nu slutsåld

Nu har alla exemplar av Boken om Bäcks sålts slut. Vi kommer dock att trycka ytterligare en upplaga, så om ni ännu inte har köpt boken så gäller det att passa på. Kontakta i så fall Lena Larsson, Bäckvägen 54, telefon 070-843 21 29. En tanke som vuxit fram under något...

Boken om Bäck

Boken om Bäck

Det finns fortfarande några exemplar kvar att sälja till intresserade. Kontakta Lena Larsson på 070-8432129 om intresse finns https://backsbyforening.se/boken