Styrelsen 2020-21

Anne Berglund

Ordförande

Spelmansgränd 8
tuvalina@gmail.com
073-9523627
(invald 2020 på 1 år)

Sandra Höglund

Kassör

sandra@industriprofil.net
070-3687195
(invald 2020 på 2 år)

Ida Staffas

Ledamot

Bäckvägen 43
ztraffaz@hotmail.com
0730-762007
(invald 2019 på 2 år)

Peter Andersson

Suppleant

Bäckvägen 73B
pekkandersson@live.se
070-2696503
(invald 2019 på 2 år) 

Kia Lindström

Suppleant

Bäckvägen 44
kia.lindstrom@live.se
073-0503217
(invald 2019 på 2 år)

Hanna Zeiljon

Suppleant

hannazeiljon@gmail.com
073-5434640
(invald 2020 på 2 år)

Lena Larsson

Valberedning

Bäckvägen 54

Karolin Jansson

Valberedning

Eva-Lill Larsson

Revisor

Bäckvägen 74

Birgitta Skoglund

Revisor

Bäckvägen 76

Önskar du inte stå med på denna sida kontakta webmaster@backsbyforening.se så tar jag bort kontaktinformationen.

Föreningens stadgar

Stadagar för Bäcks Byförening

Nyheter från styrelsen

Årsmöte – ändrad mötesplats

Årsmöte – ändrad mötesplats

OBS ÅRSMÖTE: Mötet är den 14 mars kl 14.30. Mötet kommer inte bli i pulkabacken utan via en digital mötesplats; Ggoogle Meet. Vill ni delta på årsmötet behöver ni anmäla er via e-postadress styrelsen@backsbyforening.se. skriv er e-postadress så vi kan skicka en...

Anteckningar styrelsemöte 19/7

Anteckningar styrelsemöte 19/7

Dagordning Styrelsemöte 19/7 -20 Närvarande: Anne, Ida, Sandra och Hanna 1. Mötet öppnas - Ordförande Anne öppnar mötet 2. Val av justerare - Ida och Sandra 3. Föregående protokoll gås igenom - Vi går igenom föregående protokoll. 4. Ekonomi och inköp - redovisning av...

Protokoll styrelsemöte 16 april 2020

Protokoll styrelsemöte 16 april 2020

Vi lägger ut protokollen från Bäcks byförening. Bla bestämdes att med hänvisning Mll FHSM riktlinjer och föreskrifter så ställs Valborgsfirandet i Bäck i2020 in. OBS! Vänligen lägg inte på mer ris på majbrasan. Nytt tält ska köpas in Fråga om någon slags intern...

Rapport från årsmöte med ny styrelse

Rapport från årsmöte med ny styrelse

Magnus X 2 lämnar Årsmöte avklarat och vi tackade av Magnusarna Reinius & Larsson med passande böcker för ett kanonjobb som ordförande respektive ständig sekreterare. Året har gett våra medlemmar påskäggsjakt, majbrasa, fixardag, käpphästpyssel, loppis,...

Kallelse till årsmöte mars 2020

Kallelse till årsmöte mars 2020

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte den 16/3 2020, klockan 19.00. Lokal meddelas senare. Kallelse till årsmötet sker genom detta informationsbrev. Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar kommer att finnaa att läsa...

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte måndagen den 19/3 2018, klockan 19.30. Lokal: Bäckvägen 70, familjen Rosander Styrelsen har beslutat att lägga årsmötet 2018 tidigare på året då detta stämmer bättre med verksamhetsåret. Kallelse till årsmötet...