Valborgsmässoafton i Bäck

Valborgsmässoafton i Bäck

INBJUDAN & INFORMATION TILL VALBORG
Nu är det drygt en vecka kvar till Valborgsmässoafton och vi välkomnar er att fira in våren tillsammans i byn!
NÄR Söndagen den 30:e april nere vid grillplatsen/pulkabacken.Valborgsfirandet börjar med att kasen tänds klockan 19.00. 
VIKTIG INFORMATION
Från och med denna helg 22-23 april är det tillåtet att börja lägga på ris inom det markerade området vid grillplatsen. Observera att det endast är boende i Bäck som kan lägga påträdgårdsavfall. Måtten är max 5 cm diameter. Metall och virke är absolut förbjudet. Kanske har du något gammalt ris från trädgården som behöver eldas. 
Alla får väldigt gärna ta med egna redskap att begränsa elden med och bor du i närheten kan extra vattenkannor/hinkar vara bra (kan fyllas på plats). Eldvakter kommer att finnas på området tills elden är släckt. 

/ Vänligen styrelsen
Dags att tycka till. Din röst är viktig!

Dags att tycka till. Din röst är viktig!

Hej!

För några dagar sedan gick styrelsen ut med information om att en enkät är på gång. Och nu är den här!
Nu kan du tycka till om bland annat vilka aktiviteter som är viktiga för dig och ditt hushåll.

I detta mail finns en länk till enkäten och vi ber er att svara på den för bästa möjliga planering. Det är viktigt för oss att veta vad ni tycker!

Den 20:e februari behöver vi senast ditt svar men fyll gärna i den så snart du kan.

/ Vänligen Styrelsen

Enkätdags

Enkätdags

Nu är det hög tid att planera vad Bäcks byförening ska satsa på under 2023 och styrelsen vill därför veta vad du och ditt hushåll vill se på agendan under året eller om någon av er vill vara med och fixa. Det finns utrymme att svara om båda delarna. Så håll koll, inom några dagar kommer en länk till enkäten finnas på föreningens hemsida och prenumererar du på föreningens nyhetsbrev kommer den även där och givetvis kan du vara anonym när du svarar. Skulle ni i ditt hushåll tycka väldigt olika går det att lämna varsina svar annars är det bra med ett svar per hushåll. Vill ni hellre ha frågorna på papper (gäller boende i Bäck) kan du ringa eller sms:a namn och adress till ‪070-573 78 84‬ så lägger vi en enkät i din brevlåda.

/ Styrelsen.

Kallelse till årsmöte Bäcks byförening 14 mars 2023

Kallelse till årsmöte Bäcks byförening 14 mars 2023

Kallelse till årsmöte Bäcks byförening 14 mars 2023

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte den 14 mars kl 18:00 2023.
Lokal: församlingshemmet intill Valbo kyrka.

Kallelse för årsmötet sker genom detta informationsbrev.

Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar kommer finnas att läsa på hemsidan.

Ärende som medlem önskar få behandlad på mötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 14/2-2023. Sådana ärenden skickas till föreningens e-post: info@backsbyforening.se eller läggs i föreningens brevlåda på anslagstavlan vid korsningen Bäckvägen/Skräddarsvägen.

Valberedningen söker en ny ordförande samt en ledamot och suppleant. Kontakta Anne Berglund om du är intresserad på valberedning@backsbyforening.se

Agenda för årsmötet:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgifter
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga ordinarie ledamöter
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av valberedning
 15. Val av två revisorer
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post minst 14 dagar innan till
e-post info@backsbyforening.se

Varmt välkomna till årsmötet!
Styrelsen för Bäcks byförening