Protokoll styrelsemöte 2022-05-02

Anteckningar styrelsemöte 19/7

Dagordning Styrelsemöte 19/7 -20
Närvarande: Anne, Ida, Sandra och Hanna

1. Mötet öppnas
– Ordförande Anne öppnar mötet
2. Val av justerare
– Ida och Sandra
3. Föregående protokoll gås igenom
– Vi går igenom föregående protokoll.
4. Ekonomi och inköp
– redovisning av ekonomi:
Inkomster: nya medlemmar
Utgifter: tält samt material till Bäckvallen Total saldo: 29476kr
Bokkonto saldo: 32666kr
5. Information
– Föreningen har köpt in ett tält som alla medlemmar har möjlighet att hyra. Tältet finns förvarat hemma hos Klas Rosander. Kontakta Peter Andersson om du vill hyra tältet. Se information på byföreningens hemsida.
6. Ny styrelse, blankett swedbank – byte av firmatecknare och kassör
– Vi fyller i blanketter med kompletterande uppgifter till Swedbank. Vi beslutar att Anne Berglund Frid och Sandra Höglund får fullmakt att företräda föreningen.
7. Aktiviteter 2020
– Skattjakt i Bäck med qr-kod. Mer information finns att läsa på hemsidan.
– Loppis förslagsvis 8 augusti. Anne kontaktar Kia och Henrik.
– Styrelsen har beslutat att ställa in årets sommarfest.
– Förslag på Mopedträff i byn. Ida kontaktar Henrik för att se om det finns något intresse för
detta.
8. Övrig fråga
– Fråga om föreningen ska sälja t-shirts lyfts och styrelsen beslutar att vi ska fatta beslut i frågan på nästa möte.
9. Nästa möte
– 11 oktober 18.00
10. Mötet avslutas

Protokoll styrelsemöte 2022-05-02

Protokoll styrelsemöte 16 april 2020

Vi lägger ut protokollen från Bäcks byförening.

  • Bla bestämdes att med hänvisning Mll FHSM riktlinjer och föreskrifter så ställs Valborgsfirandet i Bäck i2020 in. OBS! Vänligen lägg inte på mer ris på majbrasan.
  • Nytt tält ska köpas in
  • Fråga om någon slags intern marknadsplats för byn (hyra tält, söka tjänster osv) Har någon en bra ide, förutom en sk Faceebook grupp (som inte alla har) så hör av er!
  • 43 böcker kvar om byn, kontakta Lena Larsson vid intresse
  • 3 maj  fixardag i byn
  • Insamling av utrustning byföreningen äger, hör av er till Ida Staffas om ni har något (ex termosar, bringare) Så gör hon en förteckning.
  • Årets aktiviteter kommer kräva att man är medlem för att få deltaga i (spökvandring, byfest mm) Så har du inte betalat in medlemsavgiften gör det nu, läs mer här hur du gör

Protokoll Bäcks byförening 16/4 2020