Kallelse till årsmöte Bäcks byförening 14 mars 2023 Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte den 14 mars kl 18:00 2023.Lokal: församlingshemmet intill Valbo kyrka. Kallelse för årsmötet sker genom detta informationsbrev. Årsmöteshandlingar i form av...