Bäcks byförenings kulturhistoriagrupp med Arons-Lena i spetsen har under ett par år sammanställt en hel del information om Bäck som det nu är dags att presentera för bybor och övriga intresserade av vår vackra by.

Vi vill genom nedanstående videoklipp informera er lite mer om projektet. Mer information kommer att dyka upp på vår hemsida och Facebook under januari.