”Mellan hägg och syren”

Byvandring
Skräddarsvägen och Bäckvägen
Beräknad tid 2-2 1/2 timme

Söndagen 19 juni 2016 kl.13

Janet Holmstedt, Lena Larsson, Lena Wahlgren och Börje Österberg berättar om gårdar, konstnärskap, skådespelare och spelmän Sten och Storm

Samling vid ”Farbrors”, Mackmyravägen 69

Kompendie, kaffe och dopp 50 kr (föranmäl dig gärna på grupp.kulturhistoria@backsbyforening.se så vi enklare får en överblick om antal deltagare)

Kulturgruppen i Bäcks byförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan hälsar dig varmt välkommen