Knappt har feststämningen lagt sig förrän det är dags för allvar.

– Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige.
– Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1-14 år.
– Tack vare framgångsrik forskning överlever idag 85 procent av de barn som drabbas. Det är bra – men inte tillräckligt.
– Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. För att det ska bli möjligt krävs att mer pengar samlas in till finansiering av den livsviktiga forskningen.

Vi har som tradition i Bäck de senaste två åren att delta i Barncancerfondens event Walk of Hope.
Det kostar i år 100 kr och alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

Man kan gå, springa, cykla de 3.2 km runt Bäck – huvudsaken att man deltager.

Om man vill gå gemensamt med övriga så möts vi kl 09:00 lördagen den 7 september (OBS! ändrat datum) vid busshållplatsen mot Forsbacka, adress Mackmyravägen 75. Vi går längs med Skräddarsvägen, förbi fotbollsplanen, Bäckvägen, Jon-Ersvägen, Åkertä och Mackmyravägen åter till startplatsen. Givetvis kan man gå själv också.

Målsättningen är att byn ska samla in 5000 kr. Kom igen och anmäl dig och betala in 100 kr NU!

Anmäl dig här

Var med och gör ett avtryck i kampen mot barncancer 🙌🚶‍♀️💕

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver.

Barncancerfondens vision är att helt utrota barncancer. Vägen dit består av forskning, utbildning och samarbeten.

Barncancerfonden bildades 1982 och lade därmed grunden för att forskning inom barncancerområdet kunde utvecklas i Sverige.

Barncancerfondens allra första forskningsanslag kunde delas ut bara några år efter att vi grundades. Idag, snart 40 år senare, är vi den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och fungerar som ett nav i kampen mot barncancer.

Mycket tack vare det överlever idag mer än 85 procent av alla barn med en cancerdiagnos.

Barncancerfonden är outtröttlig i sin strävan att få fler barn att överleva cancer. Men forskningen tar tid, kräver samarbeten och långsiktig finansiering.

Barncancerfonden bidrar även med pengar till biobanker, vårdplaneringsgrupper, utbildningar, kurser samt stöd och information.