Det har dykt upp önskemål om att anordna en loppis vid fotbollsplanen som vi gjort tidigare år. Vi tänker den 26 augusti ca 11-15 med fikaservering och korvgrillning. Det kommer inte kosta något för bybor, men vi kan säkert erbjuda platser till försäljare ”utanför Bäck” också mot ett bidrag till förennngskassan?

Eventuellt skulle vi kunna avrunda dagen med kräftskiva i tältet sedan lite spontant.

Skulle det vara intressant att delta i loppisen meddela oss preliminäranmälan snarast på info@backsbyforening.se

Om inga svar inkommer så skjuter vi på det till annat tillfälle.