Under årsmötet informerade styrelsen om en motion som inkommit under året i från flertalet bybor, Man saknar helt enkelt en bäck i Bäck. En bäck som som starkt skulle symbolisera just vårt bynamn och kan samla barn och vuxna runt för att doppa tårna i vatten eller leka med barkbåtar. En idé är även att plantera in fisk och anordna guldvaskning i bäcken.

Styrelsen har nu beslutat sig för att genomföra detta projekt under 2020.

Ur Wikipedia:

En bäck är ett litet vattendrag, vanligen mindre än en å eller flod. Sin storlek delar bäckar vanligen med diken, vilka till skillnad från dem saknar naturligt lopp.

Man kan läsa i boken ”Byn där dörrarna aldrig stängdes” att en ån som rann vid vid Mackmyra var en viktig farled och under medeltiden utgjorde platsen en viktig strategisk utpost där man kunde kontrollera Valbygden och landskapen innanför.

Styrelsen har därför jobbat med tesen att en bäck grenade från Gavleån i söder genom byn och att namnet kommer utav denna bäck. Man förslår nu att gräva en konstgjord bäck igenom byn som ska korsa många av de vägar som finns. Bäcken beräknas bli ca 3 meter bred och 2 meter djup med inlopp från Gavleån och upp till mitten av byn genom skogsdungen vid Bäckgränd och åter ner via Skräddarsvägen. Se bild nedan på tänkbar dragning.

Offerter är intagna och bidrag ansökta om från Gävle Kommuns fond om bybevarande aktiviteter.

Man tänker sig också att höja medlemsavgiften för byföreningen från 100 kr/år till 2500 kr under kommande 3 år för att finansiera projektet. Du som betalar årsavgiften innan beslut tas kan dock slippa höjningen, det är fortfarande 100 kr tills du hör annat. Gå in här för att läsa mer om hur du blir medlem och stödjer din by.

En stor invigning planeras i höst där man vill bjuda in skådespelaren Peter Haber från Beck-filmerna för att knyta an på Bäcktemat. Även Ingvar Hirdwall förslås bjudas med och bjuda byfolket på en liten stänkare.

Styrelsen tar vidare beslut i frågan i ett möte i dag 1 april om hur man går vidare. Du kan se projektbilder av arbetet om du skannar denna QR kod med din mobiltelefon (skanna med kameran eller använd en QR-läsare)