TÄNK PÅ ATT MÖRKRET ÄR HÄR IGEN, FÖRKOM TJUVEN!
– Köp lämplig belysning som slår av och på ute på tomten, både på bak- och framsidan.
– Ha olika lampor inne i bostaden kopplade till timer som slår av och på vid olika till-fällen.
– Ha gärna en radio på om du inte är hemma. Eller koppla radion till en timer.
– Be grannen tömma din brevlåda om du är bortrest.
– Be också grannen köra fram till soptunna, gärna med en påse sopor i. Då framgår det inte helt tydligt att du/ni kanske är bortresta.
– Lämna inte vädringsfönstret uppställt. Tillfället gör tjuven.
– Lås fast er stege, eller lås in den i förrådet. Tjuvarna använder den gärna för att klättra upp på, och kanske lokaliserer tjuven ett olåst fönster på andra våningen och tar sig in på det viset.
MOTA OLLE VID GRIND!!!

Gå gärna in på www.stoldskyddsforeningen.se
Där finns många bra och informativa kortfilmer om bl.a. fönsterlås, och om hur du kan förbättra ditt skalskydd.
Lås också in era dyrbara maskiner som står tillgängliga på er tomt, eller i ert upplåsta garage. Även cyklar, mopeder och sådant som står olåst, och som inte är fastlåsta i något är tillgängligt gods för tjuven.