En ombudsträff för grannsamverkan kommer ske inom kort för kontaktombud och vi önskar ta del av bybornas åsikter kring tjänsten. Hur tycker ni det fungerar, ska fungera? Fungerar det bra med att ta del av nyhetsbrev, hemsida, Facebook-sidan eller har ni andra önskemål?
Pratar ni med era grannar när ni åker bort, hjälps ni åt att hålla koll? Framförallt se till att ha kontaktuppgifter nära till hands för era närmaste grannar.

Maila oss senast måndag den 16 januari frågor som gruppen kan ta med sig. Kan vara frågor eller problem som ni vill lyfta och diskutera.
Mejla grannsamverkan@backsbyforening.se

Ta era grannar till hjälp, så att alla känner sig delaktiga. Polisen vill att ni ska vara konkreta och fundera över problem som ni ofta stöter på, eller farhågor. Det skall handla om sådant som berör boendet i Bäck såsom trygghet och brottsförebyggande åtgärder i linje med Grannsamverkan.

Henrik Rossini
Huvudkontaktombud