Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte söndagen den 14/3 2020, klockan 14.30 i pulkabacken.

OBS ÅRSMÖTE: Mötet är den 14 mars kl 14.30. Mötet kommer inte bli i pulkabacken utan via en digital mötesplats; Google meet.
Vill ni delta på årsmötet behöver ni anmäla er via e-postadress styrelsen@backsbyforening.se. skriv er e-postadress så vi kan skicka en inbjudan. Gör detta senast 13 mars.

Kallelse till årsmötet sker genom detta informationsbrev.

Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar kommer att finnas att läsa på hemsidan.

Ärende som medlem önskar få behandlad på mötet eller förslag till förändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast den 7/3-2021. Sådana ärenden skickas till Ordförande Anne Berglund Frid, Spelmansgränd 8, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: styrelsen@backsbyforening.se

Vi bjuder på korv och kaffe vid grillen.

Välkomna till årsmötet!