*** OBS! Detta var ett aprilskämt! ***

Styrelsen i Bäck har i dagarna fått ett brev från kommittén för landsortsfrågor inom EU där man uppmanar oss att byta namn på Bäck till Beck.

Detta eftersom man vill försöka få bort svenska tecken i geografiska namn enligt EU s regler, eftersom det kan påverka IT-säkerheten i databaserna.

Ordförande Magnus och kassör Ida har tillsammans nu bemött frågan med ett förslag om att få använda Baeck istället.

Vad tycker du? Om vi nu tvingas byta bynamn, ska vi byta till:

  1. Beck
  2. Baeck

Eller något helt annat?

#bäckzit #beckzit

Mejla gärna styrelsen era synpunkter på info@backsbyforening.se senast 1 april.