Välkommen att fira in våren i Bäck sista april kl 20:00 vid Bäckbacken (korsningen Skräddarsvägen/Bäckvägen)

Kl 20:30 sjunger vi gemensamt in våren

Lotteri kommer finnas.