Vi vill informera om en händelse i byn. En släpvagn blev stulen troligen natten till idag.

En man hade dock träffat på släpvagnen på en övergiven skogsväg vid vattentornet-Hagaström.

Den var vid tillfället inte låst, men är det nu.

Inga skador på vagnen kunde påträffas och därför behövdes det inte göras någon anmälan.

Håll gärna ögonen öppna och lås era vagnar.