Nu börjar det bli dags för slutinstallation av fiber och GavleNet kontaktar er inom kort för hembesök,
Återställning efter grävning på kommunens gator
Notera att GavleNet på grund av kylan endast grovåterställer kommunens gator som de grävt i. Grovåterställning innebär att de lägger tillbaka befintliga jordmassor och plattar till. De kommer att asfaltera och så nytt gräs under våren.

Läs mer på vår egna sida http://gavlenet.se/back