Minnesanteckningar förda vid studiecirkel om Bäcks by (träff 2, 23 april)

Datum: 2014-04-23I början på 40-talet var många män inkallade och bevakade gränserna. Mammorna cyklade runt med sina barn på pakethållaren. Till vänster Anna Östblom med Stig ”bakpå”.
Plats: Furugården

§1 Lena Larsson hälsar alla hjärtligt välkomna till mötet.

§2 Lena berättar vad som har hänt under den senaste månaden, presentationer av nya deltagare i studiecirkeln.

§3 Lena visar en telefonlista med viktiga nummer; Janet, Margareta, Lena samt Tony. Information om Bäck byförenings hemsida samt mejladress.

§4 Börje har varit på stadshuset och tittat i arkivet för hitta information kring sitt hus. Det kostar ingenting. Det går också att gå till biblioteket för att få ut bilder.

§5 Till hösten ska studiecirkeln delas upp i mindre grupper där varje grupp ska specialisera sig på olika delar.

§ 6 Vägföreningen har varit i kontakt med kommunen angående busshållplats, farthinder, loppis samt sommarfest.

§7 Deltagarna har ombetts att ta med sig bilder o. dyl. hemifrån och detta presenteras (Bilder finns i bilagan):

 • Margareta från Skällbros har med sig lakan från 1843. Per Jönsson från Nybäcks. Vet ej vem som vävt.
 • Janet visar en skolkorg från 1843 som man hade matsäck i. Karin Zeijlons farfar Petter Westboms var timmerman. Janet visar en såg, listhyvel samt en annan hyvel. Petter och Jonas var 20 år och 24 år gamla när de flyttade till Kallbäck, och de hade fallenhet för snickeri.
 • Charlotte från Perses på hörnet visar gamla brädor som de hittade när de flyttade in. 1626 1740 Petter Åsberg en gammal list från taket i köket. Det fanns tidigare väggfasta bänkar i huset. Tagit bort dem nu men de finns sparade. Målningarna är från 1805 och målade av en man från Rättvik.
 • Lena på Bäckvägen 87 visar en skinkgaffel hittad i väggen i ladugården samt en vindflöjel från 1933. En tidning som hittats i väggen.
 • Från Sandbäcks visas en bibel, en tratt från 1808 som är lagad.
 • Westerlunds: 1831 en kista K.M.G.D
 • Maria Stenlund: huset byggt 1986 finns ingenting bevarat.
 • Eva Andersson: Ett par hängslen samt en våg. En Bondepraktika.
 • Leif Anderson visar gamla kartbilder från 1839-1840 av remsor, lagaskifte. Bäck, Västbyggeby, Östanbäck. 54 kr och 10 öre. Protokollbok första mötet 1899 sista 1973 ev. 1999. Protokoll från stämmor i Bäck. Lena läser ett protokoll gällande spruthuset i Bäck. Runt 1700 stoppades de första sakerna i bykistan.
 • Arons-Lena visar en kniv som de hittade 1979 när de rustade huset. Man hittade även en bok, Martin Luthers katekes från 1879. För att skydda sig mot troll och otyg hade man en kniv och bok.
 • Anna Larson visar en pälskappa (av vargskinn) med bälte. Ropades in på auktion
 • Skällbro-Margareta visar en pärm med sorgebrev
 • Maria Jansson (Westlunds) visar tapetrester från huset innan de rustade

§8 Det visas bilder som deltagarna tagit med (dessa bilder kommer att vara tillgängliga efter tredje mötet)

 1. Westlunds: Olle Andersson fraktade bort stenar efter ett hus som tidigare låg på gården. Stenarna ligger bakom brysten i en hög nu.
 2. Margareta från Skällbro: farfars far Anders Persson, Karin Persdotter  Bodde vid Nybäcks. Lilla kortet i hörnet är en bild på Margareta.
 3. Börje: Huset Löthas. Jonas Wahlqvist byggde huset 1870.
 4. Debetssedel från 1893.
 5. Signhild: Wahlblads. Flickan på bilden heter Ann-Marie.
 6. Enbos: 1790 byggdes huset högst upp
 7. Sandbäcks: Pelle 1893 och Signe 1898. Gifte sig 1920
 8. Sandbäck
 9. Ajax kallades Bläsen tillhörde Sandbäcks-Pelle som även syns på bilden.
 10. Pelle nästan 90 år, fattades bara några månader. F. 1893-1983 gift med Signe Andersson från Bengts i Alborga. Signe var född 1898.
 11. Anvisning till skrivkonsten. Lutningspapper
 12. 1835
 13. Räkning Lunds- och Östanbäcks sågbolag.
 14. Helmers mamma Signe på utställningen i Gävle 1946 på travbanan.

§9 Nästa träff sker onsdagen den 21/5 i Bäcks fäbod. Förslag att ta med egen picknikkorg.  Vi träffas hemma hos Eva och Leif kl. 17.45.

§10 Vi diskuterade hur bykistan ska förvaras. Leif vill inte ansvara för den längre.

§11 Vretas: 16 aug 11-14 gemensamhetsdag

Vid tangentbordet,

Hanna Zeijlon

Äldre nyheter

Få senaste nytt från grannen i Bäck

Du som bor i Bäck, anmäl dig till föreningens nyhetsbrev så får du med jämna mellanrum information om vad som händer i byn direkt i din inbox.