1 juni var byns medlemmar inbjudna till en informationskväll med polis, räddningstjänst och låssmed. Vi blev tio bybor som kom och fikade och fick en hel del nyttiga tips.
Mötet var ett krav för att Bäcks skulle få ansluta sig till nätverket Grannsamverkan och en kontaktombudsgrupp har nu formats som ansvarar för sex olika zoner i byn.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Inom närmaste månaden kommer vi nu att sätta upp skyltar om grannsamverkan i byn.
Information har även delats ut i brevlådor (broschyr samt klistermärke att sätta på brevlåda/hus)
Komihåg att anmäla dig till Bäcks e-postlista om du inte redan gjort det, det kommer att vara en av våra kanaler för att vidarebefordra information som kommer oss kontaktombud tillhanda från polis och bybor vid misstanke om brott.

Kontaktombud:

Zon 1: Bäckvägen 26, Mackmyravägen 69-98, Åkertä 2-4
Magnus Larsson, Bäckvägen 26
Zon 2: Bäckvägen 32-64, Per-Olsvägen 1-3
Kalle Karlberg, Per-Olsvägen 3
Zon 3: Skräddarsvägen 1-15, Tomtbackavägen 2-8
Lars Krüger, Skräddarsvägen 9
Zon 4: Bäckvägen 70-79, Spelmansgränd 3-9
Magnus Reinius, Bäckvägen 74
Zon 5: Bäckvägen 81-94, Jon-Ers vägen 19-23
Henrik Rossini, Bäckvägen 88
Zon 6: Kallbäck, Bäckvägen 116-123, Sandbäcksvägen 2-22
Lars Arberger, Sandbäcksvägen 21

All information om grannsamverkanskonceptet hittar du på vår hemsida under länken http://backsbyforening.se/grannsamverkan
Det finns också en massa nyttig information på http://samverkanmotbrott.se