Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte måndagen den 18/3 2019, klockan 19.00. Lokal meddelas senare.

Inför kommande år finns åtminstone två platser som måste fyllas för att föreningen ska kunna fortsätta att drivas vidare. Vi söker med ljus och lykta efter engagerade bymedlemmar! Vilka frågor vill du driva?

Hör av dig till Lena Larsson på valberedningen om du är intresserad av att forma Bäcks framtid eller om du har tips på tänkbara personer.

Se styrelsen: https://backsbyforening.se/styrelsen

Vi behöver även en person till valberedningen då Lena kommer att lämna av vid detta möte.

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post eller telefon för att vi ska kunna förbereda smörgåstårta och storlek på lokal.

Anmälan görs till info@backsbyforening.se eller till Ordförande Magnus Reinius, 070-3991122.

Välkomna till årsmötet!

https://backsbyforening.se/nyheter/kallelse-till-arsmote-3/3123