Rapport från årsmöte med ny styrelse

Rapport från årsmöte med ny styrelse

Magnus X 2 lämnar

Årsmöte avklarat och vi tackade av Magnusarna Reinius & Larsson med passande böcker för ett kanonjobb som ordförande respektive ständig sekreterare.

Året har gett våra medlemmar påskäggsjakt, majbrasa, fixardag, käpphästpyssel, loppis, kräftskiva, Walk of hope (för barncancerfonden) och spökvandring. Allt detta möjligt tack vare alla er 60 medlemmar som supportar föreningen, ni är värdefulla!

Verksamhetsberättelse 2019
Årsmötesprotokoll (kommer inom kort)

Vill du också hjälpa till att stötta föreningen?

Du erhåller medlemskap årsvis genom att betala 100 kr med swish till 12345 48 400 alternativt Swedbank konto: 8103-4 934 548 386-2. OBS! I samband med transaktionen anger du namn, gatuadress och årsavgift i meddelanderutan.

Nya styrelsemedlemmar

Föreningen lämnade över styrelsen till en trio tjejer – Anne Berglund Frid, Sandra Höglund och Ida Staffas – som tar över rollen som ledamöter backuppade av suppleanterna Peter Andersson, Kia Lindström och Hanna Zeijlon. Ny ordförande valdes Anne Berglund Frid till. Stort tack även till Lena Larsson för suverän valberedning! Hon kommer under året få hjälp av Karolina Jansson.  Eva-Lill Larsson och Birgitta Skoglund kvarstår som revisorer.
Styrelsesidan uppdateras inom kort med kontaktuppgifter

Kvällen avslutades med smörgåstårta.

Magnus tackades av för ett gott ordförandeuppdrag 2019.

Magnus har agerat sekreterare under året och tackades av då han lämnar styrelsen för denna gång

.

Peter, Anne, Ida och Sandra i styrelsen

 

Anmäl dig till årsmötet, vi bjuder på smörgåstårta!

Anmäl dig till årsmötet, vi bjuder på smörgåstårta!

Ja ibland måste man skapa intressanta rubriker för att alla ska läsa, men det här stämmer faktiskt!

Årsmötet för Bäcks byförening närmar sig hastigt och vi påminner om att anmäla sig senast några dagar innan mötet. Alla boende i Bäck upptagningsområde är välkomna.

Vi har i år ett behov av att fylla på i styrelsen och söker nya och gamla bybor som vill bidra till trivsel och aktiviteter i byn. Är du intresserad av att delta i styrelsen kontakta oss senast 9/3.

Årsmötet är 16 mars kl 19:00 hemma hos Peter Andersson på Bäckvägen 73 B. Efter mötet bjuder byföreningen på smörgåstårta.
Anmälan till info@backsbyforening.se eller på 070-3991122.

Bäcks byförenings styrelse

Kallelse till årsmöte mars 2020

Kallelse till årsmöte mars 2020

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte den 16/3 2020, klockan 19.00.
Lokal meddelas senare.

Kallelse till årsmötet sker genom detta informationsbrev.

Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar kommer att finnaa att läsa på hemsidan.

Ärende som medlem önskar få behandlad på mötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 16/2-2020. Sådana ärenden skickas till Ordförande Magnus Reinius, Bäckvägen 74, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: info@backsbyforening.se

Förslag till förändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 19/1-2020. Sådana ärenden skickas till Ordförande Magnus Reinius, Bäckvägen 74, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: info@backsbyforening.se

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post eller telefon minst 14 dagar innan för att vi ska kunna förbereda smörgåstårta och storlek på lokal.

Anmälan görs till info@backsbyforening.se eller till Ordförande Magnus Reinius, 070-3991122.

Välkomna till årsmötet!

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte måndagen den 19/3 2018, klockan 19.30.

Lokal: Bäckvägen 70, familjen Rosander

Styrelsen har beslutat att lägga årsmötet 2018 tidigare på året då detta stämmer bättre med verksamhetsåret.

Kallelse till årsmötet sker genom detta informationsbrev.

Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar finns att läsa på hemsidan.

Ärende som medlem önskar få behandlad på mötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 16/2-2018. Sådana ärenden skickas till Ordförande Magnus Reinius, Bäckvägen 74, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: info@backsbyforening.se

Förslag till förändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 19/1-2018. Sådana ärenden skickas till Ordförande Magnus Reinius, Bäckvägen 74, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: info@backsbyforening.se

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post eller telefon för att vi ska kunna förbereda fika och storlek på lokal.

Anmälan görs till info@backsbyforening.se eller till Ordförande Magnus Reinius, 070-3991122.

Välkomna till årsmötet!

Vill du veta vad som händer i Bäcks byförening?

Prenumerera på vårt byabrev. Genom att prenumerera får du som bor inom Bäck byförenings upptagningsområde information om grannsamverkan, händelser i byn, kallelse årsmöte och annan viktig information.

Tack, nu är din prenumeration aktiv!