Årsmöte – ändrad mötesplats

Årsmöte – ändrad mötesplats

OBS ÅRSMÖTE: Mötet är den 14 mars kl 14.30.

Mötet kommer inte bli i pulkabacken utan via en digital mötesplats; Ggoogle Meet.

Vill ni delta på årsmötet behöver ni anmäla er via e-postadress styrelsen@backsbyforening.se. skriv er e-postadress så vi kan skicka en inbjudan. Gör detta senast 13 mars.

Årsmöte – ändrad mötesplats

Anteckningar styrelsemöte 19/7

Dagordning Styrelsemöte 19/7 -20
Närvarande: Anne, Ida, Sandra och Hanna

1. Mötet öppnas
– Ordförande Anne öppnar mötet
2. Val av justerare
– Ida och Sandra
3. Föregående protokoll gås igenom
– Vi går igenom föregående protokoll.
4. Ekonomi och inköp
– redovisning av ekonomi:
Inkomster: nya medlemmar
Utgifter: tält samt material till Bäckvallen Total saldo: 29476kr
Bokkonto saldo: 32666kr
5. Information
– Föreningen har köpt in ett tält som alla medlemmar har möjlighet att hyra. Tältet finns förvarat hemma hos Klas Rosander. Kontakta Peter Andersson om du vill hyra tältet. Se information på byföreningens hemsida.
6. Ny styrelse, blankett swedbank – byte av firmatecknare och kassör
– Vi fyller i blanketter med kompletterande uppgifter till Swedbank. Vi beslutar att Anne Berglund Frid och Sandra Höglund får fullmakt att företräda föreningen.
7. Aktiviteter 2020
– Skattjakt i Bäck med qr-kod. Mer information finns att läsa på hemsidan.
– Loppis förslagsvis 8 augusti. Anne kontaktar Kia och Henrik.
– Styrelsen har beslutat att ställa in årets sommarfest.
– Förslag på Mopedträff i byn. Ida kontaktar Henrik för att se om det finns något intresse för
detta.
8. Övrig fråga
– Fråga om föreningen ska sälja t-shirts lyfts och styrelsen beslutar att vi ska fatta beslut i frågan på nästa möte.
9. Nästa möte
– 11 oktober 18.00
10. Mötet avslutas

Årsmöte – ändrad mötesplats

Protokoll styrelsemöte 16 april 2020

Vi lägger ut protokollen från Bäcks byförening.

  • Bla bestämdes att med hänvisning Mll FHSM riktlinjer och föreskrifter så ställs Valborgsfirandet i Bäck i2020 in. OBS! Vänligen lägg inte på mer ris på majbrasan.
  • Nytt tält ska köpas in
  • Fråga om någon slags intern marknadsplats för byn (hyra tält, söka tjänster osv) Har någon en bra ide, förutom en sk Faceebook grupp (som inte alla har) så hör av er!
  • 43 böcker kvar om byn, kontakta Lena Larsson vid intresse
  • 3 maj  fixardag i byn
  • Insamling av utrustning byföreningen äger, hör av er till Ida Staffas om ni har något (ex termosar, bringare) Så gör hon en förteckning.
  • Årets aktiviteter kommer kräva att man är medlem för att få deltaga i (spökvandring, byfest mm) Så har du inte betalat in medlemsavgiften gör det nu, läs mer här hur du gör

Protokoll Bäcks byförening 16/4 2020

Rapport från årsmöte med ny styrelse

Rapport från årsmöte med ny styrelse

Magnus X 2 lämnar

Årsmöte avklarat och vi tackade av Magnusarna Reinius & Larsson med passande böcker för ett kanonjobb som ordförande respektive ständig sekreterare.

Året har gett våra medlemmar påskäggsjakt, majbrasa, fixardag, käpphästpyssel, loppis, kräftskiva, Walk of hope (för barncancerfonden) och spökvandring. Allt detta möjligt tack vare alla er 60 medlemmar som supportar föreningen, ni är värdefulla!

Verksamhetsberättelse 2019
Årsmötesprotokoll (kommer inom kort)

Vill du också hjälpa till att stötta föreningen?

Du erhåller medlemskap årsvis genom att betala 100 kr med swish till 12345 48 400 alternativt Swedbank konto: 8103-4 934 548 386-2. OBS! I samband med transaktionen anger du namn, gatuadress och årsavgift i meddelanderutan.

Nya styrelsemedlemmar

Föreningen lämnade över styrelsen till en trio tjejer – Anne Berglund Frid, Sandra Höglund och Ida Staffas – som tar över rollen som ledamöter backuppade av suppleanterna Peter Andersson, Kia Lindström och Hanna Zeijlon. Ny ordförande valdes Anne Berglund Frid till. Stort tack även till Lena Larsson för suverän valberedning! Hon kommer under året få hjälp av Karolina Jansson.  Eva-Lill Larsson och Birgitta Skoglund kvarstår som revisorer.
Styrelsesidan uppdateras inom kort med kontaktuppgifter

Kvällen avslutades med smörgåstårta.

Magnus tackades av för ett gott ordförandeuppdrag 2019.

Magnus har agerat sekreterare under året och tackades av då han lämnar styrelsen för denna gång

.

Peter, Anne, Ida och Sandra i styrelsen

 

Anmäl dig till årsmötet, vi bjuder på smörgåstårta!

Anmäl dig till årsmötet, vi bjuder på smörgåstårta!

Ja ibland måste man skapa intressanta rubriker för att alla ska läsa, men det här stämmer faktiskt!

Årsmötet för Bäcks byförening närmar sig hastigt och vi påminner om att anmäla sig senast några dagar innan mötet. Alla boende i Bäck upptagningsområde är välkomna.

Vi har i år ett behov av att fylla på i styrelsen och söker nya och gamla bybor som vill bidra till trivsel och aktiviteter i byn. Är du intresserad av att delta i styrelsen kontakta oss senast 9/3.

Årsmötet är 16 mars kl 19:00 hemma hos Peter Andersson på Bäckvägen 73 B. Efter mötet bjuder byföreningen på smörgåstårta.
Anmälan till info@backsbyforening.se eller på 070-3991122.

Bäcks byförenings styrelse