Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte måndagen den 19/3 2018, klockan 19.30.

Lokal: Bäckvägen 70, familjen Rosander

Styrelsen har beslutat att lägga årsmötet 2018 tidigare på året då detta stämmer bättre med verksamhetsåret.

Kallelse till årsmötet sker genom detta informationsbrev.

Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar finns att läsa på hemsidan.

Ärende som medlem önskar få behandlad på mötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 16/2-2018. Sådana ärenden skickas till Ordförande Magnus Reinius, Bäckvägen 74, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: info@backsbyforening.se

Förslag till förändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 19/1-2018. Sådana ärenden skickas till Ordförande Magnus Reinius, Bäckvägen 74, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: info@backsbyforening.se

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post eller telefon för att vi ska kunna förbereda fika och storlek på lokal.

Anmälan görs till info@backsbyforening.se eller till Ordförande Magnus Reinius, 070-3991122.

Välkomna till årsmötet!

Årsmöte Bäcks byförening 9/11

Årsmöte Bäcks byförening 9/11

Årsmötet för Bäcks byförening kommer att vara på Bäckvägen 73b. Smörgåstårta serveras till anmälda. Start klockan 19.00.

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post eller telefon för att vi ska kunna förbereda fika.

Anmälan görs till info@backsbyforening.se eller till Ordförande Klas Rosander, 0709-323140.

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Bäcks Byförening

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 9/11 2017, klockan 19.00. Lokal meddelas senare beroende på hur många medlemmar som anmäler sig till årsmötet.

Kallelse till årsmötet sker genom detta informationsbrev per e-post. Anslaget finns också att läsa på hemsidan (backsbyforening.se). Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar finns att läsa på hemsidan.

Ärende som medlem önskar få behandlad på mötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 9/9-2017. Sådana ärenden skickas till Ordförande Klas Rosander, Bäckvägen 70, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: info@backsbyforening.se

Förslag till förändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 9/9-2017. Sådana ärenden skickas till Ordförande Klas Rosander, Bäckvägen 70, 81892 Valbo, alternativt e-postas till: info@backsbyforening.se

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post eller telefon för att vi ska kunna förbereda fika och storlek på lokal. Anmälan görs till info@backsbyforening.se eller till Ordförande Klas Rosander, 0709-323140.

Välkomna till årsmötet!

Kallelse till årsmöte i Bäcks Byförening

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 9/11 2017, klockan 19.00. Lokal meddelas senare beroende på hur många medlemmar som anmäler sig till årsmötet.

Kallelse till årsmötet sker genom detta informationsbrev per e-post. Anslaget finns också att läsa på hemsidan (backsbyforening.se). Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar finns att läsa på hemsidan.

Ärende som medlem önskar få behandlad på m

 

Vill du veta vad som händer i Bäcks byförening?

Prenumerera på vårt byabrev. Genom att prenumerera får du som bor inom Bäck byförenings upptagningsområde information om grannsamverkan, händelser i byn, kallelse årsmöte och annan viktig information.

Tack, nu är din prenumeration aktiv!