Har du tips om någon i byn som du kan rekommendera eller vill du själv engagera dig i styrelsen för Bäcks byförening?

Sandra som skött föreningen med bravur senaste åren lämnar in ordförandeklubban inför årsmötet i oktober och valberedningen behöver nu hjälp med att finna nya engagerade och intresserade bybor som vill hjälpa till i styrelsen och kanske även kan tänka sig att agera ordförande.

Kontakta Lena Larsson om du har tips, telefon 0708-432129.